Bauherrenpreis 2002, SSP Architektur Bochum

Wohnhaus Zühlke Dortmund – Publikation zum Bauherrenpreis 2002

Bauherrenpreis 2002, SSP Architektur BochumDas Wohnhaus Zühlke in Dortmund wurde in einer Publikation zum Bauherrenpreis 2002 veröffentlicht.

Wir freuen uns!